Bố Trạch District, Quang Binh Province

10/12/2023 23:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bố Trạch District, Quang Binh Province Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bố Trạch District, Quang Binh Province
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
24 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bố Trạch District, Quang Binh Province
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
31 ° 34 ° mây cụm
11/12
30 ° 34 ° bầu trời quang đãng
12/12
28 ° 31 ° mưa nhẹ
13/12
28 ° 30 ° mây cụm
14/12
28 ° 30 ° mưa nhẹ
15/12
28 ° 31 ° mây đen u ám
16/12
27 ° 29 ° mưa nhẹ
17/12
19 ° 19 ° mưa vừa

Windy Maps