Bố Trạch, Quảng Bình

23/10/2021 21:28

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 87 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bố Trạch, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bố Trạch, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
19 ° 20 ° mây đen u ám
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
19 ° 20 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
18 ° 18 ° mưa nhẹ
24/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ
25/10
20 ° 21 ° mưa nhẹ
26/10
21 ° 22 ° mưa nhẹ
27/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
28/10
24 ° 25 ° mưa vừa
29/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
30/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ