Lệ Thủy, Quảng Bình

17/05/2022 21:31

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 79 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lệ Thủy, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lệ Thủy, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
23 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lệ Thủy, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
18/05
27 ° 27 ° mây đen u ám
19/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
20/05
29 ° 33 ° mưa vừa
21/05
27 ° 31 ° mưa vừa
22/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
23/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
28 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps