Minh Hóa, Quảng Bình

05/02/2023 13:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 77 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Minh Hóa, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Minh Hóa, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675576800 : 1675576800
13:00
05/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
26 ° 27 ° mây đen u ám
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
23 ° 23 ° mưa nhẹ
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Minh Hóa, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ
06/02
27 ° 29 ° mưa vừa
07/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ
08/02
30 ° 33 ° mưa nhẹ
09/02
29 ° 32 ° mưa nhẹ
10/02
30 ° 33 ° mưa nhẹ
11/02
34 ° 37 ° mây cụm
12/02
34 ° 36 ° mây thưa

Windy Maps