Minh Hóa, Quảng Bình

17/05/2022 20:34

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 93 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Minh Hóa, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Minh Hóa, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
20 ° 21 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
20 ° 21 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
20 ° 21 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
20 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Minh Hóa, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
22 ° 22 ° mây đen u ám
18/05
29 ° 31 ° mây cụm
19/05
31 ° 35 ° mưa vừa
20/05
31 ° 36 ° mưa vừa
21/05
26 ° 26 ° mưa vừa
22/05
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
23/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps