Quảng Ninh, Quảng Bình

23/09/2023 22:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 79 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Ninh, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Ninh, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
27 ° 30 ° mây đen u ám
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
27 ° 30 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
27 ° 30 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Ninh, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 37 ° mưa nhẹ
24/09
28 ° 33 ° mưa vừa
25/09
27 ° 30 ° mưa vừa
26/09
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
27/09
28 ° 34 ° mưa vừa
28/09
29 ° 34 ° mưa vừa
29/09
29 ° 34 ° mưa vừa
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps