Quảng Trạch, Quảng Bình

25/09/2022 12:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 94 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Trạch, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Trạch, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664053200 : 1664053200
04:00
25/09
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664056800 : 1664056800
05:00
25/09
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664060400 : 1664060400
06:00
25/09
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664064000 : 1664064000
07:00
25/09
24 ° 24 ° mây đen u ám
1664067600 : 1664067600
08:00
25/09
24 ° 25 ° mây cụm
1664071200 : 1664071200
09:00
25/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664074800 : 1664074800
10:00
25/09
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
27 ° 31 ° mưa vừa
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
27 ° 31 ° mưa vừa
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
28 ° 32 ° mưa vừa
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
28 ° 32 ° mưa vừa
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
28 ° 31 ° mưa vừa
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
27 ° 31 ° mưa vừa
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
25 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Trạch, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
27 ° 31 ° mưa vừa
26/09
28 ° 32 ° mưa vừa
27/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
28/09
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
29/09
27 ° 31 ° mưa cường độ nặng
30/09
28 ° 31 ° mưa nhẹ
01/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
02/10
26 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps