Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

07/06/2023 20:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 88 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
27 ° 31 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
27 ° 31 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
27 ° 30 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
32 ° 37 ° mưa nhẹ
08/06
32 ° 37 ° mây đen u ám
09/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
10/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ
11/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
12/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
13/06
31 ° 36 ° mây đen u ám
14/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps