Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

25/04/2024 09:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 39 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 56 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
33 ° 39 ° bầu trời quang đãng
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
34 ° 39 ° bầu trời quang đãng
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
34 ° 40 ° bầu trời quang đãng
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
35 ° 41 ° bầu trời quang đãng
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
34 ° 40 ° mây thưa
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
31 ° 37 ° mây cụm
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
29 ° 34 ° mây cụm
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
29 ° 34 ° mây đen u ám
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
29 ° 34 ° mây cụm
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
29 ° 33 ° mây cụm
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
27 ° 31 ° mây cụm
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
28 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
28 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
28 ° 30 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
34 ° 40 ° bầu trời quang đãng
26/04
38 ° 42 ° bầu trời quang đãng
27/04
38 ° 42 ° bầu trời quang đãng
28/04
34 ° 39 ° mây cụm
29/04
35 ° 41 ° bầu trời quang đãng
30/04
37 ° 41 ° mưa nhẹ
01/05
35 ° 41 ° mưa nhẹ
02/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ

Windy Maps