Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

23/10/2021 22:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 86 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
21 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
19 ° 20 ° mưa nhẹ
24/10
20 ° 21 ° mưa vừa
25/10
21 ° 22 ° mưa vừa
26/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
27/10
26 ° 26 ° mưa vừa
28/10
25 ° 26 ° mưa vừa
29/10
23 ° 24 ° mưa vừa
30/10
24 ° 25 ° mưa vừa