Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

07/02/2023 00:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 95 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675706400 : 1675706400
01:00
07/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1675710000 : 1675710000
02:00
07/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1675713600 : 1675713600
03:00
07/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1675717200 : 1675717200
04:00
07/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1675720800 : 1675720800
05:00
07/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675724400 : 1675724400
06:00
07/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675728000 : 1675728000
07:00
07/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675731600 : 1675731600
08:00
07/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675735200 : 1675735200
09:00
07/02
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675738800 : 1675738800
10:00
07/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675742400 : 1675742400
11:00
07/02
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675746000 : 1675746000
12:00
07/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675749600 : 1675749600
13:00
07/02
24 ° 25 ° mây đen u ám
1675753200 : 1675753200
14:00
07/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1675756800 : 1675756800
15:00
07/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1675760400 : 1675760400
16:00
07/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1675764000 : 1675764000
17:00
07/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1675767600 : 1675767600
18:00
07/02
22 ° 23 ° mây cụm
1675771200 : 1675771200
19:00
07/02
22 ° 23 ° mây cụm
1675774800 : 1675774800
20:00
07/02
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1675778400 : 1675778400
21:00
07/02
22 ° 23 ° mây thưa
1675782000 : 1675782000
22:00
07/02
22 ° 23 ° mây rải rác
1675785600 : 1675785600
23:00
07/02
22 ° 23 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
24 ° 24 ° mưa vừa
07/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
08/02
26 ° 27 ° mưa nhẹ
09/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
10/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
11/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
12/02
30 ° 33 ° bầu trời quang đãng
13/02
30 ° 33 ° mây cụm

Windy Maps