Tuyên Hóa, Quảng Bình

20/10/2021 14:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 67 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuyên Hóa, Quảng Bình Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuyên Hóa, Quảng Bình
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
31 ° 37 ° mây đen u ám
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
31 ° 37 ° mây đen u ám
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
30 ° 37 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
29 ° 34 ° mây đen u ám
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuyên Hóa, Quảng Bình
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
31 ° 37 ° mây đen u ám
21/10
33 ° 40 ° mưa cường độ nặng
22/10
21 ° 22 ° mưa vừa
23/10
17 ° 17 ° mây đen u ám
24/10
18 ° 18 ° mưa nhẹ
25/10
18 ° 18 ° mưa nhẹ
26/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
27/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ