Quảng Nam

24/05/2022 12:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 82 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653346800 : 1653346800
06:00
24/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1653350400 : 1653350400
07:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653354000 : 1653354000
08:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653357600 : 1653357600
09:00
24/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1653361200 : 1653361200
10:00
24/05
29 ° 32 ° mây đen u ám
1653364800 : 1653364800
11:00
24/05
30 ° 35 ° mây đen u ám
1653368400 : 1653368400
12:00
24/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
26 ° 27 ° mây đen u ám
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
25/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
26/05
31 ° 35 ° mưa vừa
27/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
28/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
29/05
32 ° 36 ° mưa vừa
30/05
32 ° 36 ° mưa rất nặng
31/05
29 ° 32 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps