Bắc Trà My, Quảng Nam

17/05/2022 14:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bắc Trà My, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bắc Trà My, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bắc Trà My, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ
18/05
30 ° 34 ° mưa vừa
19/05
30 ° 36 ° mưa vừa
20/05
31 ° 36 ° mưa vừa
21/05
29 ° 33 ° mưa vừa
22/05
32 ° 36 ° mưa vừa
23/05
32 ° 37 ° mưa vừa
24/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps