Bắc Trà My, Quảng Nam

23/09/2023 13:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 83 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bắc Trà My, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bắc Trà My, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695430800 : 1695430800
08:00
23/09
27 ° 30 ° mây rải rác
1695434400 : 1695434400
09:00
23/09
28 ° 31 ° mây rải rác
1695438000 : 1695438000
10:00
23/09
29 ° 33 ° mây cụm
1695441600 : 1695441600
11:00
23/09
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1695445200 : 1695445200
12:00
23/09
29 ° 35 ° mưa vừa
1695448800 : 1695448800
13:00
23/09
29 ° 35 ° mưa vừa
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
29 ° 35 ° mưa vừa
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
29 ° 35 ° mưa vừa
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
28 ° 34 ° mưa nhẹ
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bắc Trà My, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
29 ° 34 ° mưa vừa
24/09
27 ° 30 ° mưa vừa
25/09
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
26/09
26 ° 27 ° mưa vừa
27/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
28/09
32 ° 35 ° mưa nhẹ
29/09
29 ° 34 ° mưa nhẹ
30/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps