Điện Bàn, Quảng Nam

23/09/2023 21:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 55 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Điện Bàn, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Điện Bàn, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695448800 : 1695448800
13:00
23/09
32 ° 36 ° mưa nhẹ
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
32 ° 36 ° mây rải rác
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
31 ° 35 ° mây cụm
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
31 ° 35 ° mây cụm
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
29 ° 34 ° mây cụm
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 36 ° mưa vừa
24/09
26 ° 26 ° mưa rất nặng
25/09
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
26/09
27 ° 30 ° mưa cường độ nặng
27/09
26 ° 27 ° mưa vừa
28/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
29/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
30/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps