Điện Bàn, Quảng Nam

30/09/2022 19:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Điện Bàn, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Điện Bàn, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
28 ° 31 ° mây cụm
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
27 ° 30 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
30 ° 36 ° mưa vừa
01/10
28 ° 32 ° mưa vừa
02/10
28 ° 33 ° mưa vừa
03/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
04/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
05/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
06/10
27 ° 31 ° mưa vừa
07/10
28 ° 32 ° mưa vừa

Windy Maps