Duy Xuyên, Quảng Nam

03/10/2022 16:10

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 81 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Duy Xuyên, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Duy Xuyên, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
29 ° 35 ° mưa nhẹ
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
29 ° 34 ° mây rải rác
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
28 ° 32 ° mây thưa
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
27 ° 27 ° mưa vừa
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
24 ° 25 ° mây thưa
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
24 ° 25 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Duy Xuyên, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
28 ° 33 ° mưa vừa
04/10
29 ° 34 ° mưa vừa
05/10
27 ° 30 ° mưa vừa
06/10
28 ° 31 ° mưa vừa
07/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
08/10
29 ° 33 ° mưa vừa
09/10
28 ° 32 ° mưa vừa
10/10
26 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps