Quế Sơn, Quảng Nam

31/01/2023 11:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 69 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quế Sơn, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quế Sơn, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
22 ° 22 ° mây cụm
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
22 ° 22 ° mây cụm
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
23 ° 23 ° mây cụm
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
23 ° 23 ° mây cụm
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
18 ° 19 ° mây cụm
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
18 ° 18 ° mây cụm
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
18 ° 18 ° mây đen u ám
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
18 ° 18 ° mây đen u ám
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
17 ° 18 ° mây đen u ám
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
17 ° 17 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quế Sơn, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
22 ° 22 ° mây cụm
01/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
02/02
22 ° 22 ° mưa nhẹ
03/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
04/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ
05/02
27 ° 28 ° mưa nhẹ
06/02
28 ° 30 ° mưa nhẹ
07/02
29 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps