Quế Sơn, Quảng Nam

23/10/2021 21:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quế Sơn, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quế Sơn, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
22 ° 23 ° mưa vừa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
22 ° 23 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
22 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quế Sơn, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
22 ° 22 ° mưa cường độ nặng
24/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
25/10
25 ° 26 ° mưa vừa
26/10
25 ° 25 ° mưa vừa
27/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
28/10
26 ° 26 ° mưa vừa
29/10
24 ° 25 ° mưa vừa
30/10
24 ° 25 ° mưa vừa