Tiên Phước, Quảng Nam

19/05/2024 08:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 93 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiên Phước, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiên Phước, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716069600 : 1716069600
05:00
19/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1716073200 : 1716073200
06:00
19/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1716076800 : 1716076800
07:00
19/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1716080400 : 1716080400
08:00
19/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716084000 : 1716084000
09:00
19/05
32 ° 37 ° mây cụm
1716087600 : 1716087600
10:00
19/05
37 ° 42 ° mây cụm
1716091200 : 1716091200
11:00
19/05
38 ° 43 ° mây cụm
1716094800 : 1716094800
12:00
19/05
39 ° 44 ° mây cụm
1716098400 : 1716098400
13:00
19/05
40 ° 45 ° mây cụm
1716102000 : 1716102000
14:00
19/05
36 ° 42 ° mây cụm
1716105600 : 1716105600
15:00
19/05
34 ° 40 ° mưa nhẹ
1716109200 : 1716109200
16:00
19/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ
1716112800 : 1716112800
17:00
19/05
27 ° 31 ° mưa vừa
1716116400 : 1716116400
18:00
19/05
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
1716120000 : 1716120000
19:00
19/05
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1716123600 : 1716123600
20:00
19/05
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1716127200 : 1716127200
21:00
19/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1716130800 : 1716130800
22:00
19/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1716134400 : 1716134400
23:00
19/05
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiên Phước, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
19/05
38 ° 43 ° mưa cường độ nặng
20/05
35 ° 41 ° mưa cường độ nặng
21/05
33 ° 38 ° mưa vừa
22/05
31 ° 36 ° mưa vừa
23/05
30 ° 36 ° mưa vừa
24/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ
25/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ
26/05
34 ° 40 ° mưa nhẹ

Windy Maps