Tiên Phước, Quảng Nam

20/05/2022 23:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiên Phước, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiên Phước, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653037200 : 1653037200
16:00
20/05
27 ° 32 ° mưa vừa
1653040800 : 1653040800
17:00
20/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1653044400 : 1653044400
18:00
20/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1653048000 : 1653048000
19:00
20/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1653051600 : 1653051600
20:00
20/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1653055200 : 1653055200
21:00
20/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1653058800 : 1653058800
22:00
20/05
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
24 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiên Phước, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
32 ° 37 ° mưa cường độ nặng
21/05
28 ° 32 ° mưa vừa
22/05
30 ° 35 ° mưa vừa
23/05
31 ° 36 ° mưa cường độ nặng
24/05
30 ° 34 ° mưa nhẹ
25/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
26/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
27/05
32 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps