Tiên Phước, Quảng Nam

29/11/2023 02:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 95 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiên Phước, Quảng Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiên Phước, Quảng Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701198000 : 1701198000
02:00
29/11
21 ° 22 ° mây cụm
1701201600 : 1701201600
03:00
29/11
21 ° 21 ° mây cụm
1701205200 : 1701205200
04:00
29/11
21 ° 21 ° mưa nhẹ
1701208800 : 1701208800
05:00
29/11
21 ° 21 ° mây cụm
1701212400 : 1701212400
06:00
29/11
21 ° 21 ° mây đen u ám
1701216000 : 1701216000
07:00
29/11
21 ° 22 ° mây đen u ám
1701219600 : 1701219600
08:00
29/11
22 ° 22 ° mây đen u ám
1701223200 : 1701223200
09:00
29/11
22 ° 22 ° mây đen u ám
1701226800 : 1701226800
10:00
29/11
22 ° 22 ° mây đen u ám
1701230400 : 1701230400
11:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701234000 : 1701234000
12:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701237600 : 1701237600
13:00
29/11
23 ° 23 ° mây đen u ám
1701241200 : 1701241200
14:00
29/11
23 ° 24 ° mây đen u ám
1701244800 : 1701244800
15:00
29/11
23 ° 24 ° mây đen u ám
1701248400 : 1701248400
16:00
29/11
23 ° 24 ° mây đen u ám
1701252000 : 1701252000
17:00
29/11
23 ° 24 ° mây đen u ám
1701255600 : 1701255600
18:00
29/11
23 ° 23 ° mây đen u ám
1701259200 : 1701259200
19:00
29/11
23 ° 23 ° mây đen u ám
1701262800 : 1701262800
20:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701266400 : 1701266400
21:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701270000 : 1701270000
22:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701273600 : 1701273600
23:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiên Phước, Quảng Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/11
22 ° 23 ° mưa nhẹ
30/11
26 ° 26 ° mưa vừa
01/12
24 ° 25 ° mưa vừa
02/12
24 ° 25 ° mưa vừa
03/12
26 ° 27 ° mưa vừa
04/12
27 ° 29 ° mưa vừa
05/12
27 ° 30 ° mưa nhẹ
06/12
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps