Quảng Ngãi

23/02/2024 01:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 93 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708624800 : 1708624800
01:00
23/02
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1708628400 : 1708628400
02:00
23/02
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1708632000 : 1708632000
03:00
23/02
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1708635600 : 1708635600
04:00
23/02
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1708639200 : 1708639200
05:00
23/02
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1708642800 : 1708642800
06:00
23/02
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1708646400 : 1708646400
07:00
23/02
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1708650000 : 1708650000
08:00
23/02
24 ° 25 ° mây thưa
1708653600 : 1708653600
09:00
23/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1708657200 : 1708657200
10:00
23/02
28 ° 30 ° mây rải rác
1708660800 : 1708660800
11:00
23/02
29 ° 32 ° mây rải rác
1708664400 : 1708664400
12:00
23/02
29 ° 32 ° mây rải rác
1708668000 : 1708668000
13:00
23/02
29 ° 32 ° mây rải rác
1708671600 : 1708671600
14:00
23/02
28 ° 31 ° mây cụm
1708675200 : 1708675200
15:00
23/02
27 ° 30 ° mây cụm
1708678800 : 1708678800
16:00
23/02
27 ° 27 ° mây cụm
1708682400 : 1708682400
17:00
23/02
26 ° 26 ° mây cụm
1708686000 : 1708686000
18:00
23/02
23 ° 24 ° mây rải rác
1708689600 : 1708689600
19:00
23/02
23 ° 24 ° mây rải rác
1708693200 : 1708693200
20:00
23/02
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1708696800 : 1708696800
21:00
23/02
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1708700400 : 1708700400
22:00
23/02
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1708704000 : 1708704000
23:00
23/02
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/02
29 ° 32 ° mây rải rác
24/02
28 ° 29 ° bầu trời quang đãng
25/02
28 ° 29 ° mây cụm
26/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
27/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
28/02
28 ° 29 ° mây đen u ám
29/02
28 ° 30 ° mây thưa
01/03
28 ° 30 ° mây rải rác

Windy Maps