Quảng Ngãi

23/09/2023 22:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 92 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
30 ° 36 ° mưa vừa
24/09
29 ° 33 ° mưa vừa
25/09
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
26/09
30 ° 36 ° mưa vừa
27/09
27 ° 30 ° mưa vừa
28/09
32 ° 36 ° mưa nhẹ
29/09
27 ° 31 ° mây đen u ám
30/09
30 ° 35 ° mây đen u ám

Windy Maps