Đức Phổ, Quảng Ngãi

28/05/2024 17:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đức Phổ, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đức Phổ, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
28 ° 32 ° mưa vừa
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
27 ° 27 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
27 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đức Phổ, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
35 ° 41 ° mưa vừa
29/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
30/05
32 ° 38 ° mưa vừa
31/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
01/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ
02/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ
03/06
27 ° 31 ° mưa nhẹ
04/06
33 ° 37 ° mây đen u ám

Windy Maps