Lý Sơn, Quảng Ngãi

23/10/2021 21:37

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 82 % Gió: 9 m/s

Dự Báo Thời Tiết Lý Sơn, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Lý Sơn, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
27 ° 30 ° mưa vừa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
27 ° 29 ° mưa cường độ nặng
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
27 ° 29 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Lý Sơn, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
24/10
27 ° 30 ° mưa vừa
25/10
27 ° 30 ° mưa vừa
26/10
27 ° 30 ° mưa vừa
27/10
27 ° 30 ° mưa vừa
28/10
27 ° 29 ° mưa vừa
29/10
27 ° 30 ° mưa vừa
30/10
27 ° 30 ° mưa vừa