Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

23/10/2021 02:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634929200 : 1634929200
02:00
23/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1634932800 : 1634932800
03:00
23/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1634936400 : 1634936400
04:00
23/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1634940000 : 1634940000
05:00
23/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1634943600 : 1634943600
06:00
23/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1634947200 : 1634947200
07:00
23/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1634950800 : 1634950800
08:00
23/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1634954400 : 1634954400
09:00
23/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1634958000 : 1634958000
10:00
23/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1634961600 : 1634961600
11:00
23/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1634965200 : 1634965200
12:00
23/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1634968800 : 1634968800
13:00
23/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1634972400 : 1634972400
14:00
23/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1634976000 : 1634976000
15:00
23/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1634979600 : 1634979600
16:00
23/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1634983200 : 1634983200
17:00
23/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1634986800 : 1634986800
18:00
23/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1634990400 : 1634990400
19:00
23/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
24 ° 25 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
24/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
25/10
26 ° 27 ° mưa vừa
26/10
26 ° 27 ° mưa vừa
27/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
28/10
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
29/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
30/10
27 ° 31 ° mưa vừa