Sơn Hà, Quảng Ngãi

25/09/2022 18:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 98 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Hà, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Hà, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Hà, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
30 ° 36 ° mưa vừa
26/09
25 ° 26 ° mưa vừa
27/09
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
28/09
23 ° 24 ° mưa rất nặng
29/09
28 ° 31 ° mưa nhẹ
30/09
31 ° 35 ° mưa vừa
01/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
02/10
31 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps