Sơn Hà, Quảng Ngãi

29/01/2023 16:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 97 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Hà, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Hà, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
17 ° 17 ° mây đen u ám
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
17 ° 17 ° mây đen u ám
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
16 ° 16 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
16 ° 16 ° mây đen u ám
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
16 ° 16 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Hà, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
17 ° 17 ° mưa nhẹ
30/01
20 ° 20 ° mưa nhẹ
31/01
25 ° 25 ° mây cụm
01/02
26 ° 26 ° mây rải rác
02/02
22 ° 22 ° mưa vừa
03/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
04/02
26 ° 26 ° mưa vừa
05/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps