Sơn Tây, Quảng Ngãi

23/02/2024 05:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 82 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Tây, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Tây, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708639200 : 1708639200
05:00
23/02
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1708642800 : 1708642800
06:00
23/02
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1708646400 : 1708646400
07:00
23/02
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1708650000 : 1708650000
08:00
23/02
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1708653600 : 1708653600
09:00
23/02
27 ° 28 ° mây thưa
1708657200 : 1708657200
10:00
23/02
30 ° 30 ° mây thưa
1708660800 : 1708660800
11:00
23/02
32 ° 32 ° mây rải rác
1708664400 : 1708664400
12:00
23/02
32 ° 33 ° mây rải rác
1708668000 : 1708668000
13:00
23/02
33 ° 33 ° mây thưa
1708671600 : 1708671600
14:00
23/02
33 ° 33 ° mây rải rác
1708675200 : 1708675200
15:00
23/02
32 ° 32 ° mây thưa
1708678800 : 1708678800
16:00
23/02
30 ° 31 ° mây thưa
1708682400 : 1708682400
17:00
23/02
27 ° 29 ° mây thưa
1708686000 : 1708686000
18:00
23/02
23 ° 24 ° mây thưa
1708689600 : 1708689600
19:00
23/02
22 ° 22 ° mây thưa
1708693200 : 1708693200
20:00
23/02
21 ° 22 ° mây rải rác
1708696800 : 1708696800
21:00
23/02
21 ° 22 ° mây cụm
1708700400 : 1708700400
22:00
23/02
21 ° 22 ° mây cụm
1708704000 : 1708704000
23:00
23/02
21 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Tây, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/02
32 ° 33 ° mây rải rác
24/02
31 ° 30 ° bầu trời quang đãng
25/02
30 ° 30 ° bầu trời quang đãng
26/02
26 ° 26 ° mây cụm
27/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
28/02
27 ° 28 ° mây đen u ám
29/02
30 ° 30 ° mây rải rác
01/03
31 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps