Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

06/02/2023 22:11

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
22 ° 23 ° mây cụm
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
22 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
07/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
08/02
27 ° 30 ° mây rải rác
09/02
27 ° 29 ° mây cụm
10/02
27 ° 29 ° mây rải rác
11/02
27 ° 27 ° mây rải rác
12/02
27 ° 29 ° mây rải rác
13/02
27 ° 29 ° mây cụm

Windy Maps