Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

30/09/2022 18:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 86 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
27 ° 30 ° mây cụm
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
27 ° 30 ° mây cụm
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
27 ° 27 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
01/10
27 ° 30 ° mưa vừa
02/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
03/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
04/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
05/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
06/10
29 ° 33 ° mưa vừa
07/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps