Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

23/10/2021 21:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mưa cường độ nặng Độ ẩm: 96 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
23 ° 24 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
24/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
25/10
26 ° 27 ° mưa vừa
26/10
27 ° 27 ° mưa vừa
27/10
25 ° 26 ° mưa vừa
28/10
27 ° 30 ° mưa vừa
29/10
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
30/10
26 ° 27 ° mưa vừa