Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

20/05/2022 23:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 93 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
30 ° 35 ° mưa vừa
21/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
22/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
23/05
32 ° 38 ° mưa vừa
24/05
29 ° 34 ° mưa vừa
25/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
26/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
27/05
31 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps