Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

23/09/2023 14:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 63 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
32 ° 37 ° mây cụm
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
31 ° 37 ° mây cụm
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
31 ° 36 ° mây cụm
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
28 ° 32 ° mây đen u ám
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
27 ° 27 ° mây đen u ám
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° mây đen u ám
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
24/09
29 ° 33 ° mưa vừa
25/09
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
26/09
25 ° 26 ° mưa vừa
27/09
27 ° 31 ° mưa vừa
28/09
30 ° 35 ° mưa nhẹ
29/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
30/09
29 ° 33 ° mây đen u ám

Windy Maps