Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

01/02/2023 02:51

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

18 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 93 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675191600 : 1675191600
02:00
01/02
18 ° 19 ° mây cụm
1675195200 : 1675195200
03:00
01/02
18 ° 19 ° mây cụm
1675198800 : 1675198800
04:00
01/02
18 ° 19 ° mây cụm
1675202400 : 1675202400
05:00
01/02
18 ° 19 ° mây cụm
1675206000 : 1675206000
06:00
01/02
18 ° 19 ° mây cụm
1675209600 : 1675209600
07:00
01/02
19 ° 19 ° mây cụm
1675213200 : 1675213200
08:00
01/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675216800 : 1675216800
09:00
01/02
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675220400 : 1675220400
10:00
01/02
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675224000 : 1675224000
11:00
01/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675227600 : 1675227600
12:00
01/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675231200 : 1675231200
13:00
01/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675234800 : 1675234800
14:00
01/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
1675238400 : 1675238400
15:00
01/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675242000 : 1675242000
16:00
01/02
24 ° 25 ° mây cụm
1675245600 : 1675245600
17:00
01/02
23 ° 24 ° mây cụm
1675249200 : 1675249200
18:00
01/02
22 ° 22 ° mây cụm
1675252800 : 1675252800
19:00
01/02
21 ° 22 ° mây cụm
1675256400 : 1675256400
20:00
01/02
21 ° 22 ° mây cụm
1675260000 : 1675260000
21:00
01/02
21 ° 22 ° mây cụm
1675263600 : 1675263600
22:00
01/02
22 ° 22 ° mây cụm
1675267200 : 1675267200
23:00
01/02
22 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
01/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
02/02
24 ° 24 ° mưa vừa
03/02
26 ° 27 ° mưa nhẹ
04/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
05/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
06/02
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
07/02
26 ° 26 ° mây rải rác
08/02
26 ° 26 ° mây đen u ám

Windy Maps