Quảng Ninh

10/12/2023 23:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 96 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
21 ° 21 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
23 ° 23 ° mây đen u ám
11/12
23 ° 23 ° mưa nhẹ
12/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
13/12
26 ° 26 ° mây cụm
14/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
15/12
23 ° 24 ° mưa nhẹ
16/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
17/12
7 ° 6 ° mưa nhẹ

Windy Maps