Ba Chẽ, Quảng Ninh

17/05/2022 21:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 86 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ba Chẽ, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ba Chẽ, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 22 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 22 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ba Chẽ, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 28 ° mây rải rác
18/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
19/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ
20/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
21/05
23 ° 24 ° mưa vừa
22/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
23/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps