Đầm Hà, Quảng Ninh

25/09/2022 19:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 77 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đầm Hà, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đầm Hà, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
27 ° 29 ° mây thưa
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
27 ° 29 ° mây thưa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
27 ° 27 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đầm Hà, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
30 ° 33 ° mưa nhẹ
26/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
27/09
32 ° 35 ° mưa nhẹ
28/09
30 ° 33 ° mưa vừa
29/09
25 ° 26 ° mưa vừa
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
01/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
02/10
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps