Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

09/02/2023 02:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 97 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675879200 : 1675879200
01:00
09/02
20 ° 20 ° mây rải rác
1675882800 : 1675882800
02:00
09/02
19 ° 20 ° mây rải rác
1675886400 : 1675886400
03:00
09/02
19 ° 20 ° mây cụm
1675890000 : 1675890000
04:00
09/02
19 ° 20 ° mây cụm
1675893600 : 1675893600
05:00
09/02
19 ° 20 ° mây cụm
1675897200 : 1675897200
06:00
09/02
19 ° 20 ° mây cụm
1675900800 : 1675900800
07:00
09/02
20 ° 20 ° mây cụm
1675904400 : 1675904400
08:00
09/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675908000 : 1675908000
09:00
09/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675911600 : 1675911600
10:00
09/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675915200 : 1675915200
11:00
09/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675918800 : 1675918800
12:00
09/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675922400 : 1675922400
13:00
09/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675926000 : 1675926000
14:00
09/02
24 ° 24 ° mây cụm
1675929600 : 1675929600
15:00
09/02
23 ° 24 ° mây cụm
1675933200 : 1675933200
16:00
09/02
23 ° 23 ° mây cụm
1675936800 : 1675936800
17:00
09/02
22 ° 22 ° mây cụm
1675940400 : 1675940400
18:00
09/02
21 ° 22 ° mây cụm
1675944000 : 1675944000
19:00
09/02
21 ° 21 ° mây cụm
1675947600 : 1675947600
20:00
09/02
20 ° 21 ° mây thưa
1675951200 : 1675951200
21:00
09/02
20 ° 21 ° mây thưa
1675954800 : 1675954800
22:00
09/02
20 ° 21 ° mây thưa
1675958400 : 1675958400
23:00
09/02
20 ° 21 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
08/02
20 ° 21 ° mưa nhẹ
09/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
10/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
11/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
12/02
23 ° 23 ° mây đen u ám
13/02
25 ° 26 ° mây cụm
14/02
18 ° 18 ° mưa nhẹ
15/02
16 ° 15 ° mưa nhẹ

Windy Maps