Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

17/05/2022 20:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
22 ° 23 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 23 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
25 ° 26 ° mây cụm
18/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ
19/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
20/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
21/05
24 ° 25 ° mưa vừa
22/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
23/05
23 ° 24 ° mưa vừa
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps