Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

05/02/2023 14:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 94 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675566000 : 1675566000
10:00
05/02
20 ° 20 ° mây đen u ám
1675569600 : 1675569600
11:00
05/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675573200 : 1675573200
12:00
05/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675576800 : 1675576800
13:00
05/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
20 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
20 ° 21 ° mưa nhẹ
06/02
23 ° 24 ° mây đen u ám
07/02
23 ° 23 ° mây đen u ám
08/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ
09/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
10/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
11/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ
12/02
23 ° 24 ° mây đen u ám

Windy Maps