Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

25/09/2022 12:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 100 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
25 ° 26 ° mây rải rác
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
27 ° 31 ° mưa vừa
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
28 ° 32 ° mây rải rác
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
29 ° 32 ° mây rải rác
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
28 ° 32 ° mây thưa
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
27 ° 27 ° mây thưa
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
26 ° 26 ° mây thưa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
26 ° 26 ° mây rải rác
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
26 ° 27 ° mây rải rác
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
26 ° 26 ° mây thưa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
26 ° 26 ° mưa vừa
26/09
31 ° 36 ° mưa vừa
27/09
33 ° 37 ° mây rải rác
28/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
29/09
25 ° 26 ° mưa vừa
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
01/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
02/10
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps