Tiên Yên, Quảng Ninh

13/04/2024 16:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 74 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tiên Yên, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tiên Yên, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
28 ° 31 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
27 ° 27 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
26 ° 27 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
25 ° 26 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tiên Yên, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
29 ° 33 ° mây đen u ám
14/04
31 ° 34 ° mây đen u ám
15/04
29 ° 32 ° mây đen u ám
16/04
31 ° 33 ° mưa vừa
17/04
27 ° 30 ° mưa nhẹ
18/04
29 ° 34 ° mưa nhẹ
19/04
28 ° 32 ° mưa nhẹ
20/04
29 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps