Vân Đồn, Quảng Ninh

28/05/2024 17:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vân Đồn, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vân Đồn, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vân Đồn, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
27 ° 32 ° mưa vừa
29/05
29 ° 36 ° mưa vừa
30/05
29 ° 35 ° mưa vừa
31/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
01/06
29 ° 31 ° mưa nhẹ
02/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
03/06
30 ° 37 ° mưa vừa
04/06
29 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps