Vân Đồn, Quảng Ninh

23/10/2021 21:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 70 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vân Đồn, Quảng Ninh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vân Đồn, Quảng Ninh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
20 ° 20 ° mưa nhẹ
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
20 ° 20 ° mây thưa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
20 ° 20 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vân Đồn, Quảng Ninh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ
24/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
25/10
24 ° 24 ° mây thưa
26/10
25 ° 25 ° mây rải rác
27/10
25 ° 25 ° bầu trời quang đãng
28/10
25 ° 25 ° mây rải rác
29/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
30/10
24 ° 25 ° mây đen u ám