Đa Krông District, Quảng Trị Province

22/06/2024 02:36

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 91 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đa Krông District, Quảng Trị Province Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đa Krông District, Quảng Trị Province
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1718996400 : 1718996400
02:00
22/06
24 ° 25 ° mây cụm
1719000000 : 1719000000
03:00
22/06
24 ° 25 ° mây cụm
1719003600 : 1719003600
04:00
22/06
24 ° 25 ° mây cụm
1719007200 : 1719007200
05:00
22/06
24 ° 25 ° mây cụm
1719010800 : 1719010800
06:00
22/06
24 ° 25 ° mây cụm
1719014400 : 1719014400
07:00
22/06
27 ° 29 ° mây cụm
1719018000 : 1719018000
08:00
22/06
31 ° 35 ° mây cụm
1719021600 : 1719021600
09:00
22/06
33 ° 37 ° mây cụm
1719025200 : 1719025200
10:00
22/06
34 ° 39 ° mây cụm
1719028800 : 1719028800
11:00
22/06
34 ° 40 ° mưa nhẹ
1719032400 : 1719032400
12:00
22/06
32 ° 39 ° mưa nhẹ
1719036000 : 1719036000
13:00
22/06
28 ° 34 ° mưa vừa
1719039600 : 1719039600
14:00
22/06
27 ° 27 ° mưa vừa
1719043200 : 1719043200
15:00
22/06
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1719046800 : 1719046800
16:00
22/06
27 ° 32 ° mưa vừa
1719050400 : 1719050400
17:00
22/06
28 ° 34 ° mưa nhẹ
1719054000 : 1719054000
18:00
22/06
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1719057600 : 1719057600
19:00
22/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1719061200 : 1719061200
20:00
22/06
24 ° 25 ° mưa vừa
1719064800 : 1719064800
21:00
22/06
24 ° 25 ° mưa vừa
1719068400 : 1719068400
22:00
22/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1719072000 : 1719072000
23:00
22/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đa Krông District, Quảng Trị Province
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
22/06
34 ° 40 ° mưa vừa
23/06
28 ° 35 ° mưa vừa
24/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
25/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
26/06
27 ° 29 ° mưa nhẹ
27/06
25 ° 26 ° mưa vừa
28/06
29 ° 33 ° mưa vừa
29/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps