Hương Hóa, Quảng Trị Province

10/12/2023 07:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 77 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hương Hóa, Quảng Trị Province Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hương Hóa, Quảng Trị Province
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702166400 : 1702166400
07:00
10/12
23 ° 23 ° mây thưa
1702170000 : 1702170000
08:00
10/12
23 ° 24 ° mây thưa
1702173600 : 1702173600
09:00
10/12
24 ° 24 ° mây thưa
1702177200 : 1702177200
10:00
10/12
25 ° 26 ° mây rải rác
1702180800 : 1702180800
11:00
10/12
27 ° 28 ° mây rải rác
1702184400 : 1702184400
12:00
10/12
29 ° 30 ° mây cụm
1702188000 : 1702188000
13:00
10/12
30 ° 32 ° mây cụm
1702191600 : 1702191600
14:00
10/12
31 ° 32 ° mây rải rác
1702195200 : 1702195200
15:00
10/12
30 ° 31 ° mây rải rác
1702198800 : 1702198800
16:00
10/12
28 ° 31 ° mây rải rác
1702202400 : 1702202400
17:00
10/12
25 ° 25 ° mây rải rác
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
23 ° 23 ° mây rải rác
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
22 ° 23 ° mây rải rác
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
22 ° 23 ° mây cụm
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
21 ° 22 ° mây cụm
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
21 ° 22 ° mây cụm
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
21 ° 22 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hương Hóa, Quảng Trị Province
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
27 ° 28 ° mây rải rác
11/12
30 ° 32 ° mưa nhẹ
12/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
13/12
25 ° 25 ° mây thưa
14/12
25 ° 26 ° mây rải rác
15/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
16/12
24 ° 24 ° mưa nhẹ
17/12
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps