Cam Lộ, Quảng Trị

13/04/2024 15:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 50 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cam Lộ, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cam Lộ, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
33 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
33 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
33 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
31 ° 34 ° bầu trời quang đãng
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
29 ° 32 ° bầu trời quang đãng
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cam Lộ, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
36 ° 41 ° mây rải rác
14/04
39 ° 42 ° bầu trời quang đãng
15/04
40 ° 44 ° bầu trời quang đãng
16/04
32 ° 37 ° mưa nhẹ
17/04
38 ° 42 ° bầu trời quang đãng
18/04
38 ° 41 ° mưa nhẹ
19/04
39 ° 42 ° bầu trời quang đãng
20/04
38 ° 41 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps