Cam Lộ, Quảng Trị

20/10/2021 12:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 74 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cam Lộ, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cam Lộ, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634706000 : 1634706000
12:00
20/10
30 ° 35 ° mây đen u ám
1634709600 : 1634709600
13:00
20/10
30 ° 35 ° mây đen u ám
1634713200 : 1634713200
14:00
20/10
30 ° 35 ° mây đen u ám
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
30 ° 35 ° mây đen u ám
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
29 ° 35 ° mây đen u ám
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
28 ° 32 ° mây đen u ám
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cam Lộ, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
30 ° 35 ° mây đen u ám
21/10
32 ° 39 ° mưa vừa
22/10
21 ° 22 ° mưa vừa
23/10
20 ° 20 ° mưa cường độ nặng
24/10
20 ° 20 ° mưa vừa
25/10
20 ° 20 ° mưa vừa
26/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ
27/10
25 ° 26 ° mưa vừa