Cam Lộ, Quảng Trị

10/12/2023 06:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 92 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cam Lộ, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cam Lộ, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702162800 : 1702162800
06:00
10/12
22 ° 22 ° mây thưa
1702166400 : 1702166400
07:00
10/12
22 ° 23 ° mây thưa
1702170000 : 1702170000
08:00
10/12
22 ° 23 ° mây thưa
1702173600 : 1702173600
09:00
10/12
24 ° 24 ° mây thưa
1702177200 : 1702177200
10:00
10/12
26 ° 26 ° mây thưa
1702180800 : 1702180800
11:00
10/12
28 ° 30 ° mây rải rác
1702184400 : 1702184400
12:00
10/12
30 ° 33 ° mây cụm
1702188000 : 1702188000
13:00
10/12
30 ° 34 ° mây cụm
1702191600 : 1702191600
14:00
10/12
30 ° 34 ° mây thưa
1702195200 : 1702195200
15:00
10/12
28 ° 32 ° mây thưa
1702198800 : 1702198800
16:00
10/12
27 ° 29 ° mây thưa
1702202400 : 1702202400
17:00
10/12
25 ° 26 ° mây thưa
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
24 ° 24 ° mây thưa
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
23 ° 24 ° mây thưa
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
23 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
23 ° 24 ° mây rải rác
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
23 ° 24 ° mây rải rác
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
23 ° 24 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cam Lộ, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
28 ° 30 ° mây rải rác
11/12
30 ° 34 ° mây rải rác
12/12
27 ° 27 ° mây đen u ám
13/12
27 ° 29 ° mây thưa
14/12
27 ° 29 ° mây thưa
15/12
27 ° 29 ° mây đen u ám
16/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
17/12
23 ° 24 ° mưa vừa

Windy Maps