Đa Krông, Quảng Trị

17/05/2022 21:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đa Krông, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đa Krông, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đa Krông, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
22 ° 23 ° mưa vừa
18/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
19/05
27 ° 31 ° mưa vừa
20/05
25 ° 26 ° mưa vừa
21/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
22/05
31 ° 34 ° mưa vừa
23/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
24/05
29 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps