Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

28/05/2024 17:30

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 64 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
31 ° 37 ° mây đen u ám
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
30 ° 35 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
30 ° 34 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
29 ° 33 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
33 ° 39 ° mưa nhẹ
29/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ
30/05
36 ° 42 ° mưa nhẹ
31/05
28 ° 32 ° mưa vừa
01/06
25 ° 26 ° mưa vừa
02/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
03/06
28 ° 31 ° mây đen u ám
04/06
29 ° 32 ° mây đen u ám

Windy Maps