Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

25/09/2022 18:06

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 85 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
27 ° 30 ° mưa vừa
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
27 ° 30 ° mây đen u ám
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
25 ° 25 ° mưa vừa
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
27 ° 31 ° mưa vừa
26/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
27/09
28 ° 33 ° mưa vừa
28/09
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
29/09
25 ° 26 ° mưa vừa
30/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
01/10
28 ° 33 ° mưa vừa
02/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps