Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

10/12/2023 23:32

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 95 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
22 ° 23 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
28 ° 31 ° mây rải rác
11/12
29 ° 33 ° mây rải rác
12/12
28 ° 30 ° mưa nhẹ
13/12
28 ° 30 ° mưa nhẹ
14/12
27 ° 29 ° mây rải rác
15/12
27 ° 30 ° mây đen u ám
16/12
27 ° 29 ° mưa nhẹ
17/12
25 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps