Triệu Phong, Quảng Trị

06/02/2023 22:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 94 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Triệu Phong, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Triệu Phong, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
22 ° 23 ° mây thưa
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
22 ° 23 ° mây thưa
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
22 ° 23 ° mây rải rác
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
22 ° 22 ° mây rải rác
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
22 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Triệu Phong, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
07/02
27 ° 29 ° mưa nhẹ
08/02
28 ° 31 ° mưa nhẹ
09/02
27 ° 30 ° mưa nhẹ
10/02
27 ° 30 ° mưa nhẹ
11/02
30 ° 35 ° mưa nhẹ
12/02
31 ° 35 ° mây rải rác
13/02
32 ° 35 ° mây rải rác

Windy Maps