Triệu Phong, Quảng Trị

13/04/2024 16:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 60 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Triệu Phong, Quảng Trị Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Triệu Phong, Quảng Trị
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
31 ° 34 ° bầu trời quang đãng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
30 ° 34 ° bầu trời quang đãng
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
29 ° 32 ° bầu trời quang đãng
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
26 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Triệu Phong, Quảng Trị
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
33 ° 39 ° mây thưa
14/04
36 ° 39 ° bầu trời quang đãng
15/04
36 ° 42 ° bầu trời quang đãng
16/04
29 ° 33 ° mưa nhẹ
17/04
35 ° 40 ° mưa nhẹ
18/04
37 ° 40 ° mưa nhẹ
19/04
37 ° 41 ° mưa nhẹ
20/04
37 ° 40 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps