Minami Ward, Sakai

23/04/2024 05:04

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 97 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Minami Ward, Sakai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Minami Ward, Sakai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713823200 : 1713823200
05:00
23/04
17 ° 17 ° mưa vừa
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
17 ° 17 ° mây đen u ám
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
17 ° 18 ° mây đen u ám
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
18 ° 18 ° mây đen u ám
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
19 ° 19 ° mây đen u ám
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
18 ° 18 ° mưa nhẹ
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
17 ° 18 ° mưa vừa
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
17 ° 17 ° mưa vừa
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
16 ° 16 ° mưa vừa
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
16 ° 16 ° mưa vừa
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
16 ° 16 ° mưa vừa
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
16 ° 16 ° mưa vừa
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
16 ° 16 ° mưa vừa
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
16 ° 16 ° mưa vừa
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
16 ° 16 ° mưa vừa
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
16 ° 16 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Minami Ward, Sakai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
18 ° 18 ° mưa vừa
24/04
20 ° 20 ° mưa nhẹ
25/04
20 ° 20 ° bầu trời quang đãng
26/04
25 ° 24 ° mây đen u ám
27/04
15 ° 15 ° mưa vừa
28/04
22 ° 22 ° mưa nhẹ
29/04
20 ° 20 ° mưa vừa
30/04
22 ° 21 ° mây đen u ám

Windy Maps