Sóc Trăng

07/06/2023 19:25

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 83 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ
08/06
32 ° 36 ° mây đen u ám
09/06
31 ° 35 ° mưa vừa
10/06
33 ° 36 ° mưa nhẹ
11/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
12/06
30 ° 33 ° mưa nhẹ
13/06
33 ° 36 ° mưa nhẹ
14/06
33 ° 37 ° mưa nhẹ

Windy Maps