Mỹ Tú, Sóc Trăng

29/01/2023 16:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 56 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mỹ Tú, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mỹ Tú, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
24 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mỹ Tú, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
30/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
31/01
31 ° 31 ° mây cụm
01/02
33 ° 34 ° mưa nhẹ
02/02
32 ° 34 ° mưa nhẹ
03/02
33 ° 34 ° mây cụm
04/02
33 ° 34 ° mây đen u ám
05/02
33 ° 34 ° mây đen u ám

Windy Maps