Mỹ Tú, Sóc Trăng

23/04/2024 05:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 76 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mỹ Tú, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mỹ Tú, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713823200 : 1713823200
05:00
23/04
27 ° 29 ° mây đen u ám
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
27 ° 29 ° mây đen u ám
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
29 ° 32 ° mây đen u ám
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
31 ° 34 ° mây đen u ám
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
34 ° 36 ° mây đen u ám
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
35 ° 37 ° mây đen u ám
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
36 ° 38 ° mây đen u ám
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
36 ° 38 ° mây đen u ám
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
36 ° 38 ° mây đen u ám
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
36 ° 38 ° mây đen u ám
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
35 ° 37 ° mây đen u ám
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
33 ° 35 ° mây đen u ám
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
31 ° 33 ° mây đen u ám
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
30 ° 33 ° mây đen u ám
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
29 ° 32 ° mây cụm
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
29 ° 32 ° mây cụm
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
29 ° 32 ° mây cụm
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
29 ° 32 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mỹ Tú, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
35 ° 37 ° mây đen u ám
24/04
36 ° 40 ° mây cụm
25/04
36 ° 41 ° mưa nhẹ
26/04
35 ° 40 ° mây cụm
27/04
35 ° 39 ° mây đen u ám
28/04
35 ° 40 ° mây đen u ám
29/04
35 ° 38 ° mây đen u ám
30/04
35 ° 39 ° mây đen u ám

Windy Maps