Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

10/12/2023 23:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 88 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
25 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
30 ° 34 ° mây đen u ám
11/12
30 ° 34 ° mây cụm
12/12
31 ° 34 ° mây đen u ám
13/12
31 ° 34 ° mưa nhẹ
14/12
30 ° 33 ° mây đen u ám
15/12
30 ° 33 ° mây đen u ám
16/12
30 ° 34 ° mây cụm
17/12
30 ° 33 ° mây cụm

Windy Maps