Thạnh Trị, Sóc Trăng

06/02/2023 23:25

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 82 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thạnh Trị, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thạnh Trị, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
25 ° 25 ° mây cụm
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
25 ° 25 ° mây cụm
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
25 ° 25 ° mây cụm
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
24 ° 25 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thạnh Trị, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
31 ° 33 ° bầu trời quang đãng
07/02
31 ° 34 ° mây cụm
08/02
32 ° 34 ° mây cụm
09/02
32 ° 34 ° mây thưa
10/02
31 ° 33 ° mây cụm
11/02
32 ° 34 ° mây rải rác
12/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
13/02
32 ° 34 ° mây cụm

Windy Maps