Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

21/10/2021 09:30

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 79 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634781600 : 1634781600
09:00
21/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1634785200 : 1634785200
10:00
21/10
27 ° 31 ° mây đen u ám
1634788800 : 1634788800
11:00
21/10
27 ° 31 ° mây đen u ám
1634792400 : 1634792400
12:00
21/10
28 ° 31 ° mây đen u ám
1634796000 : 1634796000
13:00
21/10
28 ° 31 ° mây đen u ám
1634799600 : 1634799600
14:00
21/10
28 ° 32 ° mây đen u ám
1634803200 : 1634803200
15:00
21/10
28 ° 32 ° mây đen u ám
1634806800 : 1634806800
16:00
21/10
28 ° 31 ° mây đen u ám
1634810400 : 1634810400
17:00
21/10
28 ° 31 ° mây đen u ám
1634814000 : 1634814000
18:00
21/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1634817600 : 1634817600
19:00
21/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1634821200 : 1634821200
20:00
21/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1634824800 : 1634824800
21:00
21/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1634828400 : 1634828400
22:00
21/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1634832000 : 1634832000
23:00
21/10
27 ° 30 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
21/10
27 ° 31 ° mưa nhẹ
22/10
29 ° 33 ° mưa vừa
23/10
29 ° 32 ° mưa vừa
24/10
28 ° 31 ° mưa vừa
25/10
28 ° 31 ° mưa vừa
26/10
27 ° 30 ° mưa nhẹ
27/10
28 ° 33 ° mưa nhẹ
28/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ