Trần Đề, Sóc Trăng

13/04/2024 16:18

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 62 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trần Đề, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trần Đề, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
30 ° 34 ° mây đen u ám
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
30 ° 34 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
30 ° 33 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
29 ° 33 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
29 ° 32 ° mây rải rác
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
28 ° 32 ° mây rải rác
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
28 ° 31 ° mây rải rác
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
28 ° 31 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trần Đề, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
31 ° 35 ° mây đen u ám
14/04
31 ° 35 ° mây rải rác
15/04
31 ° 36 ° mây đen u ám
16/04
31 ° 36 ° mây cụm
17/04
31 ° 36 ° mưa nhẹ
18/04
31 ° 35 ° mây đen u ám
19/04
31 ° 35 ° mưa nhẹ
20/04
31 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps