Trần Đề, Sóc Trăng

06/02/2023 22:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 80 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trần Đề, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trần Đề, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675677600 : 1675677600
17:00
06/02
26 ° 26 ° mây thưa
1675681200 : 1675681200
18:00
06/02
25 ° 26 ° mây thưa
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
25 ° 26 ° mây thưa
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
25 ° 26 ° mây rải rác
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
25 ° 26 ° mây rải rác
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
25 ° 26 ° mây cụm
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
25 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trần Đề, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
28 ° 30 ° mây thưa
07/02
28 ° 31 ° mây thưa
08/02
29 ° 31 ° mây cụm
09/02
28 ° 31 ° mây rải rác
10/02
28 ° 30 ° mây cụm
11/02
28 ° 31 ° mây rải rác
12/02
28 ° 30 ° mây cụm
13/02
28 ° 31 ° mây cụm

Windy Maps