Trần Đề, Sóc Trăng

23/10/2021 20:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 78 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trần Đề, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trần Đề, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
28 ° 31 ° mây thưa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
28 ° 31 ° mây thưa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
28 ° 31 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trần Đề, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
30 ° 34 ° mưa vừa
24/10
29 ° 33 ° mưa vừa
25/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
26/10
30 ° 34 ° mưa vừa
27/10
29 ° 32 ° mưa vừa
28/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
29/10
29 ° 34 ° mưa nhẹ
30/10
29 ° 33 ° mưa vừa