tx. Ngã Năm, Sóc Trăng

23/10/2021 20:18

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 85 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết tx. Ngã Năm, Sóc Trăng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: tx. Ngã Năm, Sóc Trăng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
24 ° 25 ° mây rải rác
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
24 ° 25 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
25 ° 25 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
25 ° 26 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : tx. Ngã Năm, Sóc Trăng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
31 ° 36 ° mưa nhẹ
24/10
30 ° 35 ° mưa cường độ nặng
25/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
26/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
27/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
28/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
29/10
30 ° 36 ° mưa nhẹ
30/10
29 ° 34 ° mưa vừa