Sơn La

23/09/2023 22:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 65 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn La Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn La
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
28 ° 30 ° mây thưa
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
27 ° 29 ° mây thưa
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
26 ° 26 ° mây thưa
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
24 ° 25 ° mây thưa
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
23 ° 23 ° mây rải rác
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
21 ° 22 ° mây rải rác
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
21 ° 22 ° mây rải rác
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
21 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn La
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
28 ° 30 ° mưa nhẹ
24/09
28 ° 30 ° mưa nhẹ
25/09
28 ° 29 ° mưa nhẹ
26/09
26 ° 26 ° mây rải rác
27/09
27 ° 27 ° mây cụm
28/09
27 ° 28 ° mưa nhẹ
29/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps