Sơn La

31/01/2023 11:37

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 31 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn La Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn La
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
24 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
25 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
25 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
26 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
26 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
24 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
14 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn La
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
01/02
28 ° 27 ° bầu trời quang đãng
02/02
24 ° 24 ° mây cụm
03/02
28 ° 27 ° mây cụm
04/02
27 ° 28 ° mưa nhẹ
05/02
23 ° 23 ° mưa nhẹ
06/02
23 ° 23 ° mưa nhẹ
07/02
29 ° 28 ° mây thưa

Windy Maps