Mộc Châu, Sơn La

21/10/2021 08:44

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 94 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mộc Châu, Sơn La Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mộc Châu, Sơn La
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634778000 : 1634778000
08:00
21/10
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1634781600 : 1634781600
09:00
21/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1634785200 : 1634785200
10:00
21/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1634788800 : 1634788800
11:00
21/10
22 ° 23 ° mây đen u ám
1634792400 : 1634792400
12:00
21/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1634796000 : 1634796000
13:00
21/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1634799600 : 1634799600
14:00
21/10
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1634803200 : 1634803200
15:00
21/10
20 ° 21 ° mưa nhẹ
1634806800 : 1634806800
16:00
21/10
18 ° 19 ° mưa nhẹ
1634810400 : 1634810400
17:00
21/10
17 ° 18 ° mưa nhẹ
1634814000 : 1634814000
18:00
21/10
16 ° 17 ° mây đen u ám
1634817600 : 1634817600
19:00
21/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1634821200 : 1634821200
20:00
21/10
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1634824800 : 1634824800
21:00
21/10
15 ° 16 ° mây đen u ám
1634828400 : 1634828400
22:00
21/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
1634832000 : 1634832000
23:00
21/10
15 ° 15 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mộc Châu, Sơn La
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
21/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ
22/10
15 ° 15 ° mưa nhẹ
23/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
24/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
25/10
17 ° 17 ° mây đen u ám
26/10
21 ° 21 ° mây thưa
27/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ
28/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ