Quỳnh Nhai, Sơn La

29/01/2023 15:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 18 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 37 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quỳnh Nhai, Sơn La Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quỳnh Nhai, Sơn La
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
19 ° 18 ° mây rải rác
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
19 ° 18 ° mây rải rác
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
20 ° 19 ° mây rải rác
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
21 ° 20 ° mây rải rác
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
21 ° 20 ° mây rải rác
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
20 ° 19 ° mây thưa
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
15 ° 14 ° mây thưa
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
14 ° 13 ° mây thưa
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
12 ° 11 ° bầu trời quang đãng
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quỳnh Nhai, Sơn La
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
19 ° 18 ° mây rải rác
30/01
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
31/01
26 ° 25 ° bầu trời quang đãng
01/02
29 ° 28 ° mây cụm
02/02
28 ° 28 ° mây rải rác
03/02
27 ° 28 ° mây đen u ám
04/02
22 ° 23 ° mưa nhẹ
05/02
17 ° 18 ° mưa nhẹ

Windy Maps