Sông Mã, Sơn La

23/10/2021 20:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 98 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sông Mã, Sơn La Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sông Mã, Sơn La
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
17 ° 18 ° mây rải rác
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
17 ° 17 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sông Mã, Sơn La
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ
24/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
25/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
26/10
28 ° 29 ° mây rải rác
27/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
28/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
29/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
30/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ