Sông Mã, Sơn La

20/05/2022 23:31

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 82 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sông Mã, Sơn La Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sông Mã, Sơn La
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653037200 : 1653037200
16:00
20/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1653040800 : 1653040800
17:00
20/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1653044400 : 1653044400
18:00
20/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1653048000 : 1653048000
19:00
20/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1653051600 : 1653051600
20:00
20/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1653055200 : 1653055200
21:00
20/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1653058800 : 1653058800
22:00
20/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sông Mã, Sơn La
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
30 ° 35 ° mưa vừa
21/05
25 ° 26 ° mưa vừa
22/05
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
23/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
24/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
25/05
31 ° 36 ° mưa vừa
26/05
31 ° 38 ° mưa vừa
27/05
26 ° 27 ° mưa vừa

Windy Maps