Sơn Lộc, Sơn Tây

28/05/2024 16:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

34 °

Cảm giác: 41 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 74 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Lộc, Sơn Tây Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Lộc, Sơn Tây
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716883200 : 1716883200
15:00
28/05
34 ° 41 ° mây đen u ám
1716886800 : 1716886800
16:00
28/05
33 ° 40 ° mây đen u ám
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
32 ° 39 ° mây đen u ám
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
31 ° 38 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
29 ° 36 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
27 ° 32 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
27 ° 32 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
27 ° 31 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Lộc, Sơn Tây
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
29/05
32 ° 39 ° mưa nhẹ
30/05
32 ° 39 ° mưa vừa
31/05
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
01/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
02/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
03/06
29 ° 36 ° mưa vừa
04/06
29 ° 36 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps