Thạnh Nghĩa, Tân Châu

07/06/2023 16:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mưa cường độ nặng Độ ẩm: 86 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thạnh Nghĩa, Tân Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thạnh Nghĩa, Tân Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
26 ° 27 ° mây đen u ám
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
26 ° 27 ° mưa vừa
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thạnh Nghĩa, Tân Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
27 ° 30 ° mưa cường độ nặng
08/06
30 ° 33 ° mây đen u ám
09/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
10/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
11/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
12/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ
13/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
14/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps