Thạnh Nghĩa, Tân Châu

13/04/2024 17:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

38 °

Cảm giác: 40 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 31 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thạnh Nghĩa, Tân Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thạnh Nghĩa, Tân Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
38 ° 40 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
37 ° 39 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
35 ° 38 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
33 ° 36 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
31 ° 34 ° mây rải rác
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
29 ° 31 ° mây rải rác
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
28 ° 31 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thạnh Nghĩa, Tân Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
38 ° 41 ° mây đen u ám
14/04
37 ° 39 ° mây rải rác
15/04
37 ° 39 ° mây cụm
16/04
35 ° 38 ° mây rải rác
17/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ
18/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ
19/04
35 ° 39 ° mưa nhẹ
20/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps